Les

Van nature gezond

In deze les maken leerlingen kennis met een aantal slimme manieren uit de natuur om gezond te blijven/worden en leren ze hoe ze deze strategieën uit de natuur toe kunnen passen wanneer ze een EHBO set en folder met gezondheidstips maken.

Deze les is onderdeel van een lessenserie waar Natuur-Geïnspireerd leren (BioLearn) centraal staat. Heeft je klas nog geen ervaring met de negen biomimicry principes? Geef dan eerst de introductieles.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal