De natuur steunt op diversiteit

Les

De natuur steunt op diversiteit

In deze les leren leerlingen alles over het zesde biomimicry principe. Ze maken kennis met het belang van diversiteit in de natuur via een rollenspel.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 6 als inleiding op deze les. Ook raden we aan om eerst de les over het vijfde principe: ‘De natuur beloont samenwerking’ te behandelen.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal