De natuur vereist lokale expertise

Les

De natuur vereist lokale expertise

In deze les leren leerlingen alles over het zevende biomimicry principe. Leerlingen onderzoeken hoe de snavels van vogels worden aangepast aan de lokale omstandigheden en het beschikbare voedsel en ontdekken dit zelf in een praktische activiteit. Ook passen ze het principe van zelforganisatie toe in een spelvorm.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 7 als inleiding op deze les.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal