De natuur streeft naar balans

Les

De natuur streeft naar balans

In deze les leren leerlingen alles over het achtste biomimicry principe. Leerlingen onderzoeken hoe herten in harmonie leven met hun leefgebied aan de hand van een rollenspel.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 8 als inleiding op deze les.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal