De natuur beloont samenwerken

Les

De natuur beloont samenwerken

In deze les leren leerlingen alles over het vijfde biomimicry principe. Ze oefenen met samenwerken en bedenken wat beter is: samenwerking of competitie.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 5 als inleiding op deze les.

  VWO / VMBO / HAVO
  klas 1

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal