De natuur gebruikt de vorm die bij functie past

Les

De natuur gebruikt de vorm die bij functie past

In deze les leren leerlingen alles over het derde biomimicry principe. Leerlingen onderzoeken hoe de natuur de vorm aan de functie aanpast. De natuur is namelijk een vaardige ontwerper. Elke gecreëerde vorm is geschikt om een specifieke functie te vervullen.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 3 als inleiding op deze les.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal