De natuur gebruikt alleen de energie die het nodig heeft

Les

De natuur gebruikt alleen de energie die het nodig heeft

In deze les leren leerlingen alles over het tweede biomimicry principe. Leerlingen onderzoeken hoe energie in de natuur op een duurzame wijze wordt gebruikt.

Deze les maakt deel uit van een reeks lessen die de negen principes van biomimicry introduceren. Geef eerst de introductieles in zijn geheel of gebruik alleen het relevante deel over principe 2 als inleiding op deze les.

  HAVO / VWO / VMBO
  klas 1, klas 2

  HAVO / VWO
  klas 3


  Downloads

  Gerelateerd lesmateriaal