Gangbare referentiematen

Les

Gangbare referentiematen

In deze les leren de leerlingen aan de hand van interactieve werkvormen wat referentiematen zijn, wat het doel is van referentiematen en hoe ze het toe kunnen passen. Ze denken na over referentiematen die voor hun persoonlijk belangrijk zijn en ontwerpen een persoonlijke referentiematen kaart. Deze les sluit aan bij de NUMO rekenmethode domein ‘grootheden en eenheden’ paragraaf ‘gangbare referentiematen’.

    Gerelateerd lesmateriaal