Maak een meetinstrument

Les

Maak een meetinstrument

Module Inhoudsmaten

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module groep 5-8 van Inhoudsmaten is als volgt.

De klas is op schoolreisje en een van de klasgenoten heeft astma. Ze heeft een apparaat mee om te meten hoeveel lucht ze uitademt. Hiermee kan ze checken of haar medicatie klopt. Dit apparaat is kapot. Kunnen de leerlingen een vervangend meetinstrument maken dat meet hoeveel lucht er wordt uitgeademd na één diepe inademing?


Dit zijn de lessen bij de module Inhoudsmaten

  • Les 1 : Wat is het probleem?
  • Les 2: Volume onderzoeken
  • Les 3: Ontwerp en maak je eigen meetinstrument
  • Les 4: Is het probleem opgelost?

    PO
    groep 5, groep 6, groep 7, groep 8


    Gerelateerd lesmateriaal