Van aardappeleters tot cisgenese

Les

Van aardappeleters tot cisgenese

In deze lessenserie duiken leerlingen in verschillende rollen van consument tot veredelaar. Leerlingen proeven verschillende soorten aardappels en beoordelen ze aan de hand van diverse criteria. Ze verdiepen zich in thema’s als consumptie, teelt en veredeling. Deze worden in verschillende contexten aangeboden van leefwereld en beroep tot wetenschap. Ze gaan aan de slag met verschillende opdrachten en drie verrijkingspractica. Hierdoor staat de samenhang tussen theorie en praktijk centraal.

    Gerelateerd lesmateriaal