Telefoongedrag in beeld

Les

Telefoongedrag in beeld

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met dataverzamelingen. Ze leren verschillende diagrammen herkennen, aflezen en zelf maken. De leerlingen ontdekken de informatie die is opgeslagen in de apps op hun telefoon en vormen hier een mening over. Ze gaan misleidende diagrammen leren herkennen en vervolgens maken ze in tweetallen zelf een misleidende diagram. Afsluitend wisselen ze hun diagrammen aan elkaar uit om de misleiding te vinden.

HAVO / VWO
klas 1, klas 2


Downloads

Gerelateerd lesmateriaal