Les

Maak stoepkrijt

Module Chemie

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module groep 1-4 van Chemie is als volgt.

De leerlingen willen graag (stoep)krijten, maar het is bijna op. Kunnen de leerlingen zelf stoepkrijt maken?


Dit zijn de lessen bij de module Chemie

  • Les 1 : Wat is het probleem?
  • Les 2: Chemische reactie onderzoeken
  • Les 3: Ontwerp en maak stoepkrijt
  • Les 4: Is het probleem opgelost?

    Basisonderwijs
    groep 1, groep 2, groep 3, groep 4


    Gerelateerd lesmateriaal