Maak een geurverspreider

Les

Maak een geurverspreider

Module Chemie

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module groep 5-8 van Chemie is als volgt.

Na gym stinkt het gymlokaal. Kunnen we deze geur maskeren? Kunnen de leerlingen een geurverspreider ontwerpen en maken waardoor je de stank in het gymlokaal niet meer ruikt?


Dit zijn de lessen bij de module Chemie

  • Les 1 : Wat is het probleem?
  • Les 2: Geuren onderzoeken
  • Les 3: Ontwerp en maak een geurverspreider
  • Les 4: Is het probleem opgelost?

    PO
    groep 5, groep 6, groep 7, groep 8


    Gerelateerd lesmateriaal