Ik weet ‘t! Huygens

Les

Ik weet ‘t! Huygens

Deze online les sluit aan bij lessen wereldoriëntatie over Natuur en techniek. In deze les laat de museumdocent in het museum verschillende ontdekkingen van Christiaan Huygens zien en vertelt hij of zij meer over de werking van licht en lenzen. Soms worden er vragen gesteld in de video. De video kan dan kort op pauze worden gezet zodat de antwoorden in de klas met elkaar besproken kunnen worden. 

    Basisonderwijs
    groep 6, groep 7, groep 8


    Downloads

    Gerelateerd lesmateriaal