Ik weet ‘t! Zintuigen

Les

Ik weet ‘t! Zintuigen

Deze online les sluit aan bij lessen wereldoriëntatie over Natuur en techniek. In deze les leren de leerlingen meer over de eigenschappen van zintuigen. De museumdocent activeert de leerlingen om mee te denken of een proefje uit te voeren. Het is handig om de video op dergelijke ogenblikken even te pauzeren en te hervatten wanneer de klas zover is.

    Basisonderwijs
    groep 6, groep 7, groep 8


    Downloads

    Gerelateerd lesmateriaal