• Ontdek de gratis lesbibliotheek

  • Verdiep je in een thema

  • Schaf je lesbenodigdheden aan

Lesmateriaal

Eb en vloed

De getijden op aarde

In Nederland is het elke dag twee keer eb en twee keer vloed. Waarom bestaan er getijden? En wat heeft de maan hiermee te maken? In deze les maken de leerlingen een model van de aarde en de maan en verklaren hiermee de getijden.

HAVO / VWO / VMBO
klas 1, klas 2


Downloads

Gerelateerd lesmateriaal

    Ontdek de leukste makers


      Verdiep je in een kanaal