• Ontdek de gratis lesbibliotheek

  • Verdiep je in een thema

  • Schaf je lesbenodigdheden aan

Leren met CBS

Maker

Leren met CBS

  • Spelenderwijs leren over dataverzameling en statistiek met sprekende contexten
  • Lessen sluiten aan op reguliere schoolvakken als taal, rekenen en digitale geletterdheid
  • Interactieve lessen met filmpjes, een digitale praatplaat en kant-en-klare werkbladen

Leerweg

Basisonderwijs
groep 7, groep 8

Onderwerpen

Statistiek Statistische geletterdheid Rekenen Cijfers Data Digitale geletterdheid Onderzoekend leren

Ga aan de slag!

CBS

Leren met CBS biedt kant-en-klaar lesmateriaal. Met behulp van de interactieve en contextrijke lessen werken leerlingen aan hun statistische geletterdheid. Leerlingen maken spelenderwijs kennis met het CBS, dataverzameling en statistiek en komen meer te weten over de Nederlandse bevolking en nepnieuws. Zo leren leerlingen de waarde van data in te schatten. Het gratis lesmateriaal sluit aan op reguliere vakken als rekenen, taal en digitale geletterdheid.