Les

Maak een drumstel

Module Geluid

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module groep 1-4 van Geluid is als volgt.

Binnenkort is er open podium, waar de leerlingen gevraagd zijn te komen met een uniek orkest. We hebben hiervoor nog geen muziekinstrumenten. Kunnen de leerlingen hiervoor een nieuw soort drumstel ontwerpen, maken, testen en verbeteren met een eigen geluid?


Dit zijn de lessen bij de module Geluid

  • Les 1 : Wat is het probleem?
  • Les 2: Geluid onderzoeken
  • Les 3: Ontwerp en maak een drumstel
  • Les 4: Is het probleem opgelost?

    PO
    groep 1, groep 2, groep 3, groep 4


    Gerelateerd lesmateriaal