• Ontdek de gratis lesbibliotheek

  • Verdiep je in een thema

  • Schaf je lesbenodigdheden aan

Lesmateriaal

Jij bent vreemd!

In deze les leren de de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met onbekenden op sociale media. Ze leren uitleggen welke vriendschapsverzoeken zij zouden accepteren of weigeren. Ook leren ze wat verkeerde vragen van onbekenden zijn en hoe je veilig daarmee kan omgaan. De leerlingen maken posters met de basisregels hiervoor en presenteren deze.

    Gerelateerd lesmateriaal

      Verdiep je in een kanaal