• Ontdek de gratis lesbibliotheek

 • Verdiep je in een thema

 • Schaf je lesbenodigdheden aan

Lesmateriaal

Brand!

Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen in tweetallen met behulp van theelichtjes wat de drie voorwaarden voor verbranding zijn. Hierbij construeren ze zelf de branddriehoek. Vervolgens gaan ze verschillende veelgebruikte blusmethodes nabootsen. Hierbij reflecteren ze steeds op de branddriehoek: welke factor wordt er weggenomen? Tenslotte maken de leerlingen een inventarisatie van de blusmiddelen die in het klaslokaal aanwezig zijn.

HAVO / VWO
klas 3

VMBO
klas 4


Downloads

Gerelateerd lesmateriaal

  Verdiep je in een kanaal


  • Bèta, wetenschap en techniek (VO)

   Een 3D printer bij wiskunde of het ontwerpen van een vertical farm: zo integreer je onderzoeken en ontwerpen in de bètavakken.

   Bekijk het themakanaal

  • DNA practica met Schoollabs

   Bekijk het themakanaal