Les

Brand!

Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen in tweetallen met behulp van theelichtjes wat de drie voorwaarden voor verbranding zijn. Hierbij construeren ze zelf de branddriehoek. Vervolgens gaan ze
verschillende veelgebruikte blusmethodes nabootsen. Hierbij reflecteren ze steeds op de branddriehoek: welke factor wordt er weggenomen? Tenslotte maken de leerlingen een inventarisatie van de blusmiddelen die in het klaslokaal aanwezig zijn.

HAVO / VWO
klas 3

VMBO
klas 4


Downloads

Gerelateerd lesmateriaal