Robotica & Programmeren


Wat is het nut van robotica en programmeren in de klas? En hoe kun je als docent hier het beste aandacht aan besteden?
by Karlijn Ballemans
1 dagdeel
0 Lessen

Cursusbeschrijving

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan robotica en programmeren in de klas. Maar waarom is het nuttig om hier aandacht aan te besteden? En hoe kun je dit als docent het beste aanpakken?

In deze cursus leer je over digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden. We leggen uit hoe je hier als docent aandacht aan kunt besteden door middel van robotica en programmeren. Daarnaast bespreken we verschillende didactieken die je in kunt zetten en lichten we toe hoe deze terugkomen in onze leerlijn robotica en programmeren.

Leerdoelen

  • Je leert waarom het nuttig is om aandacht te besteden aan robotica en programmeren in de klas.
  • Je leert welke rol robotica en programmeren heeft in het huidige en toekomstige curriculum.
  • Je leert hoe je de leerlijn van Makeblock in kunt zetten voor robotica- en programmeeronderwijs.
  • Je leert hoe je Festo’s bionische robots in kunt zetten voor robotica- en programmeeronderwijs.
  • Je leert wat voor rol als docent je het beste aan kunt nemen bij het onderwijzen van robotica en programmeren.
  • Je leert wat de didactieken ‘hele taak eerst’ en ‘Denken, Doen, Delen’ zijn en hoe je deze in kunt zetten.
  • Je leert het principe Sense – Think – Act en hoe je dit in kunt zetten bij het onderwijzen van robotica en programmeren.

Details